Tin Nổi Bật
Home > Hưu Trí > Công thức tính lương hưu

Công thức tính lương hưu

Dưới đây là công thức tính lương hưu dựa trên luật lương hưu của nhà nước. Các trường hợp cụ thể các bạn có thể đón xem tại các bài viết gần đây trên trang web

1/ Mức hưởng:

Mức lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ hưởng lương hưu x Lương bình quân đóng BHXH

a/ Tỷ lệ hưởng lương hưu:

–  15 năm đầu = 45% ;

–  Cộng thêm mỗi năm kế tiếp = 2% (nam) hoặc 3% (nữ)

Lưu ý: Mức hưởng lương hưu tối đa = 75%. Mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định do suy giảm khả năng lao động trừ 1% tỷ lệ.

b/ Cách tính bình quân tiền lương đóng BHXH:

Thời gian đóng BHXH theo hệ số lương do nhà nước quy định:

  • 5 năm cuối, nếu tham gia BHXH từ trước 1995
  • 6 năm cuối, nếu tham gia BHXH từ trước 2001
  • 8 năm cuối, nếu tham gia BHXH từ trước 2007
  • 10 năm cuối, nếu tham gia BHXH từ 2007 trở đi

Thời gian đóng BHXH không theo thang bảng lương nhà nước: Bình quân toàn bộ thời gian.

Có thời gian đóng BHXH theo lương nhà nước và không theo lương nhà nước, tính như sau: Tính bình quân chung của các thời gian, trong đó thời gian đóng theo tiền lương Nhà nước thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định trên.

Bình Luận Bài Viết

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates
Tắt Quảng Cáo [X]